Vzdělání​

​Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové

​Specializovaná způsobilost v oboru všeobecné praktické lékařství, 2011

​Odborná způsobilost, oprávnění I. stupně v oboru myoskeletální medicína, 2013

​Specializovaná způsobilost v oboru pracovní lékařství, 2014

Diplom celoživotního vzdělávání

Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru všeobecné praktické lékařství

​Licence pro výkon soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru pracovní lékařství


Odborná praxe

2008 – 2020 Fakultní nemocnice Hradec Králové

Všeobecný praktický lékař na závodním středisku FN

Lékař pracovně-lékařské péče

Poskytování pracovně-lékařské služby (závodní preventivní péče) pro smluvní partnery (výrobní podniky, firmy, ústavy, školy apod.) ve spádovém regionu, ale i mimo něj

Provádění vyšetření zdravotního stavu a pracovně-lékařských prohlídek pracovišť v souladu s rozhodnutím orgánu ochrany veřejného zdraví (hygienické služby) v rámci vstupních, periodických, mimořádných, výstupních a následných preventivních prohlídek

Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců k výkonu pracovních činností

Zajišťování poradenství o zdravotních rizicích a možnostech prevence vzniku nemocí z povolání pro zaměstnavatele i zaměstnance

Zajišťování dohledu nad pracovním prostředím a pracovními podmínkami zaměstnanců

Spolupráce s orgánem ochrany veřejného zdraví pro hodnocení pracovních rizik a při šetření profesionálních onemocnění