Poskytujeme komplexní péči v oboru všeobecné praktické lékařství pro naše registrované pacienty. Praktický lékař figuruje v systému zdravotní péče jako průvodce pacienta. Je prvním článkem, který s nemocným pacientem přijde do styku. Provádí, spolu s lékaři jiných specializací, diagnostiku všech poruch zdraví a tyto pacienty také léčí a to sám nebo ve spolupráci se specialisty. Nabízím Vám kvalitní komplexní lékařské služby. Samozřejmostí je profesionální a osobní přístup. Ke každému pacientovi přistupuji v řešení jeho zdravotních problémů co nejvíce individuálně.


EKG přímo v ordinaci


Diagnosticko – léčebná péče

Diagnostika a léčba poruch zdraví, racionální antibiotická terapie

Rychlotest CRP při zánětlivém onemocnění přímo v ordinaci

Vyšetření koagulace INR přímo v ordinaci

E – neschopenky

Předoperační vyšetření

Návrh na lázeňskou péči


Dispenzární péče

Pravidelné, dlouhodobé sledování a hodnocení zdravotního stavu a léčby chronických onemocnění

Vysoký krevní tlak (pravidelné měření krevního tlaku)

Diabetes

Pravidelné odběry krve (kontrola cholesterolu, glykémie)

Antikoagulace warfarinem (vyšetření koagulace INR přímo v ordinaci)


Preventivní péče

Základním nástrojem v rukou praktického lékaře je všeobecná preventivní prohlídka

Vyhledávání časných příznaků onemocnění a léčba stavů, o kterých víme, že zvyšují nemocnost a nebo úmrtnost s cílem zlepšení délky a kvality života

Ovlivňování rizikových faktorů závažných onemocnění

Očkování – kromě povinných očkování nabízíme i očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě, pneumokokovým onemocněním (po předchozí domluvě případně i další očkování)


Posudková péče

Posuzování zdravotního stavu vzhledem k práci, vzdělávání, sportu, řízení motorových vozidel a dalších činností na žádost správního orgánu, zaměstnavatele a nebo pacienta


Pracovně – lékařská péče

Péče o zdraví zaměstnanců, která zahrnuje hodnocení vlivu pracovní činnosti, pracovního prostředí a pracovních podmínek na zdraví

Posuzování zdravotní způsobilosti k práci (pracovně-lékařské prohlídky)

Poradenství na ochranu zdraví při práci, před úrazy, nemocemi z povolání a nemocemi souvisejícími s prací, dohled na pracovištích a nad výkonem práce

Pracovně-lékařské služby poskytujeme na základě smlouvy se zaměstnavatelem

Pro více informací nás kontaktujte